Ofte stillede spørgsmål

Her på siden får du svar på nedenstående spørgsmål. Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?
 • Hvad er prisen?
 • Har Københavns Sejlerskole nogen studierabat?
 • Hvordan betaler jeg?
 • Jeg har ikke noget Dankort – kan jeg stadig tilmelde mig?
 • Er der en venteliste?
 • Hvad sker der ved aflysning af kurser?
 • Hvad sker der hvis jeg fortryder mit køb af kurser?
 • Hvad hvis jeg bliver syg?
 • Er e-handel sikker handel?
 • Hvad er den fysiske adresse, ejer og kontaktinformation?
 • Hvad er Københavns Sejlerskoles Cookie- og privatlivspolitik?

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeldingsproceduren er nøje beskrevet på siden “Tilmeldingsinformation“.

Hvad er prisen?

Alle kurser som afvikles i Danmark er inkl. 25% moms og oplyses i danske kroner (DKK) medmindre andet er angivet. Kursuspriser er eksklusive evt. prøvegebyrer og i enkelte tilfælde også eksklusive materialer, mere information findes under de enkelte kurser. FORBEHOLD: Københavns Sejlerskole tager forbehold for prisfejl og opdateringsfejl.

Har Københavns Sejlerskole nogen studierabat?

Som studerende får du 10% rabat på alle kurser som afvikles i Danmark hos Københavns Sejlerskole. Ved betaling skal du indtaste kuponkoden “studerende” så trækkes de 10% automatisk fra. Medbring gyldigt studiekort første mødedag.

Hvordan betaler jeg?

Ved tilmelding via Københavns Sejlerskole hjemmeside modtager vi Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og MobilePay. Betaling med kort, hvor du indtaster kortnummer, udløbsdato og kortets kontrolcifre, giver en høj sikkerhed. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https) og varetages af DIBS. De indtastede oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre. Kortoplysningerne tastes ind i et vindue, og sendes herefter over en krypteret forbindelse til serveren. Sikkerheden er markeret med en lille hængelås i browseren. Københavns Sejlerskole har på intet tidspunkt adgang til dine kortdata. Københavns Sejlerskole tilmeldingssystem benytter SSL kryptering (Secure Socket Layer) i betalingsdelen mellem dig og NETS. SSL løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som NETS stiller til sikkerhed. Betalingen foretages umiddelbart efter din godkendelse af tilmeldingen.

Jeg har ikke noget Betalingskort – kan jeg stadig tilmelde mig?

Det er stadig muligt at tilmelde sig kurser selvom man ikke har Betalingskort – kontakt sejlerskolen for mere information.

Gavekort?

Gavekort kan bruges som hele eller delvis betaling for et kursus. Gavekort gælder i 3 år fra udstedelses dato. Der kan ikke benyttes rabat kode sammen med gavekort. Gavekort kan ikke refunderes eller udbetales kontant.

Er der en venteliste?

Ud for alle hold der er optagede vises linket “Venteliste”. Ventelisten fungerer ligesom al anden tilmelding efter “først til mølle” princippet. Vælger du at blive skrevet op, registreres tiden og datoen for din opskrivning. Ved et eventuelt afbud tilbydes den først opskrevne en plads på det pågældende hold. Opskrivning på venteliste gælder kun for det enkelte hold man opskrives til. Man kan godt tilmelde sig venteliste til flere hold – i det tilfælde sendes formularen én gang for hvert hold. Gå til ventelisteopskrivning.

Hvad sker der ved aflysning af kurser?

Ved aflyste kurser grundet force majeure (sygdom, dårlige vejrforhold, o.l.) tilbydes kursisterne tilsvarende kursus på et andet tidspunkt.

What happens when courses are cancelled?

If courses are canceled due to force majeure (illness, bad weather conditions, etc.), the course participants are offered a similar course at another time.

Hvad sker der hvis jeg fortryder mit køb af kurser?

Køb af kurser med fastsat dato er bindene og er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et kursus aflyses pga. for få tilmeldinger refunderes det indbetalte naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto.

Det er muligt at ændre/ombooke det tilmeldte kursus hvis vi kan udfylde pladsen med en fra ventelisten eller en anden køber pladsen. Alternativt kan du overføre din booking til en anden person, dette skal ske senest 72 timer før planlagt kursusstart. Københavns Sejlerskole betaler ikke penge retur for et købt kursus, da dette anses som bindende. Ombookning kan gøres ved at ringe til +45 51 74 78 84 eller på e-mail sejl@sejlerskole.dk

What happens if I regret my purchase of courses?

Purchase of courses with a fixed date are binding and are according to – “Act on certain consumption agreements – §17 subsection 2 and §9 subsection 2 no. 2a” – not covered by the right of withdrawal. If a course is cancelled due to too few registrations, the amount paid will of course be refunded, and the amount will be automatically returned to the debited payment account.

It is possible to change/rebook the registered course if we can fill the place with someone from the waiting list or someone else buys the place. Alternatively, you can transfer your booking to another person, this must be done no later than 72 hours before the planned start of the course. Copenhagen Sailing School does not pay money back for a purchased course, as this is considered binding. Rebooking can be done by calling +45 51 74 78 84 or by e-mail sejl@sejlerskole.dk

Hvad hvis jeg bliver syg?

Ved sygdom tilbyder vi dig et tilsvarende kursus når vi har en ledig plads. Ledig plads betyder, at vi ikke har kunnet sælge pladsen til andre. Kontakt os hurtigst muligt på telefon +45 51 74 78 84 hvis du er blevet syg.

What if I get sick?

In case of illness, we offer you a similar course when we have a place available. Place available means that we have not been able to sell the space to others. Contact us as soon as possible on phone +45 51 74 78 84 if you have fallen ill.

Er e-handel sikkert?

De data, som du sender i forbindelse med et køb på betalingskort via Købehavns Sejlerskoles tilmeldingssystem, transmitteres krypterede. Derfor er det kun NETS (tidligere PBS), der kan læse dem. Hverken Købehavns Sejlerskole eller andre udenforstående har adgang til dine bankdata. Så længe du ser dig om på Købehavns Sejlerskoles hjemmeside er der ingen kryptering, men når du skal til at indtaste dine betalingsoplysninger, går du ind i et såkaldt sikkert område. Det betyder, at de data, som du taster ind i forbindelse med købets afslutning, bliver krypteret inden de sendes til NETS’ server (computer). På denne server bliver det blandt andet undersøgt, om kortet for eksempel er spærret eller andet, der gør det ugyldigt. Er alt som det skal være, går der besked tilbage til dig om, at din handel er bekræftet. Først på dette tidspunkt får Købehavns Sejlerskole oplysning om, hvem du er, og hvilket kursus du skal tilmeldes.

Få ren besked om sikkerheden ved handel på internettet hos Forbrugerstyrelsen.

Du kan læse mere om Forbrugerstyrelsen og dens råd med hensyn til e-handel på www.forbrug.dk

Fysisk adresse, ejer og kontaktinformation

Københavns Sejlerskole, er det juridiske navn for virksomheden. Vores administrationskontor ligger på

Strandbakken 4
Landerslev strand
3630 Jægerspris

Du kan komme i kontakt med os på telefonnummer +45 51 74 78 84 eller på mailadressen sejl@sejlerskole.dk

Vores hjemmesideadresse er www.sejlerskole.dk

Københavns Sejlerskoles CVR-nr. 41710608

Ved hjælp af CVR-nummer kan du finde informationer om os – blandt andet på www.cvr.dk og på www.krak.dk

Hvad er Københavns Sejlerskoles Cookie- og privatlivspolitik?

Du kan læse Københavns Sejlerskoles Cookie- og privatlivspolitik her.